VZN č. 1/ 2012: Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Lipovec

VZN č. 1/ 2012: Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Lipovec

Dátum zverejnenia: 24.07.2012