Poslanci

Zvolení poslanci :

Mgr. Stanislav Buvala, Mgr. Alena Dibalová, Ing. Dušan Ertl, Mgr. Katarína Haneková, JUDr. et PhDr. Katarína Chrenová, Emil Ľudvík, Iveta Vozárová