Komisia na podporu komunikácie a inklúzie občanov

Zloženie komisie:
Predseda: Mgr. Katarína Haneková
Členovia: Ing. Dušan Ertl, Mgr. Peter Filip, Iveta Vozárová   

Činnosť a úlohy:

Úzko spolupracuje s inými komisiami obce pri organizácií stretnutí a pomoci pri potrebách pre deti, mládež, osamelé matky, seniorov, rodiny, sociálne odkázaných  či ináč znevýhodnených pre začlenenie  a vytvorenie spoločnej občianskej komunity