Knižnica

Čítanie kníh v našej obci má dlhoročné tradície. Kniha bola a je spoločníkom, radcom, aj prostriedkom oddychu mnohých našich obyvateľov.

V dnešnej dobe i napriek novodobým vymoženostiam 21. storočia ako sú internet a elektronické médiá, si kniha zachovala v rodinách stále svoje miesto. Dokazuje to aj spektrum pravidelných čitateľov od mladého školského veku až po seniorov.

V knižnici je registrovaných 72 čitateľov, z toho je 16 žiakov a študentov. Evidovaných je 3 289 zväzkov kníh a ich nadobúdacia hodnota je 4 063,17 EUR Najstarším a veľmi aktívnym čitateľom pani Elena Figurová, najmladším registrovaným čitateľom je Lukáško Šimek.

Miestna Ľudová knižnica v Lipovci bola založená v roku 1953. Vystriedalo sa v nej mnoho knihovíkov. Z histórie prírastkových kníh a ostatných dokumentov knižnice sme sa dozvedeli, že od roku 1953, teda od jej založenia po dnešok, v nej pracovalo 12 knihovníkov.
r. 1953 – 1954 – p. Jozef Minda (2 roky)
r. 1955 – p. Milan Lamoš – Števké (1 rok)
r. 1956 – 1958 – p.Emil Lamoš –Belohlávke, Ján Knoška, Viliam Košťa
r. 1959 – p. Erika Lamošová – Feré (1 rok)
r. 1960 – 1962 – p. Marta Greisigerová (3 roky)
r. 1963 – 1970 – p. Magda Ertlová (8 rokov)
r. 1971 – 1973 – p. Marta Hricová (3 roky)
r. 1974 – 1980 – p. Juliana Matejbusová (7 rokov)
r. 1981 – 1986 – p. Jaroslava Revúsová (6 rokov)
r. 1987 – doposiaľ ( r. 2015) p. Marta Madová (zatiaľ 28 rokov)
Pani Marta Madová je doposiaľ najdlhšie pôsobiacou knihovníčkou. Úctyhodných 28 rokov sa stará o knižnicu a knihy. Pozná všetky knihy v knižnici, má prečítaných stovky titulov od beletrie po detektívky. Kniha je jej celoživotnou záľubou, čo dokazuje aj snaha o uchovanie starých kníh zo začiatku minulého storočia.

Nájdete tu knihy z roku 1920, 1925, či 1929, ale aj najnovšie diela slovenských a svetových autorov. Zo žánrov si každý návštevník určite vyberie, pretože sú tu tituly z beletrie, detektívky, romány pre ženy, záhradkárstva, detské knihy, náučné slovníky, kuchárky, encyklopédie a iné. Každý rok Obec Lipovec vyčleňuje vo svojom rozpočte čiastku na obnovu knižného fondu a zakúpenie nových kníh.

Členstvo a výpožička kníh v našej Miestnej ľudovej knižnici Lipovec je bezplatné.
Otváracie hodiny: každú stredu v čase od 17.00 hod. do 18.30 hod.