Komisia pre kultúru a šport

Zloženie komisie:
Predseda: Iveta Vozárová
Členovia: Mgr. Alena Dibalová, Michal Hanek, Mgr. Katarína Haneková, JUDr. et PhDr. Katarína Chrenová, Alena Lamošová, Jakub Ľudvík, Ing. Ján Ondrík

Kultúra

Šport a turistika

Komisia pre kultúru a šport sa riadi pracovným plánom zasadnutí a plánom podujatí obecného úradu a jednotlivých zložiek, ktoré pracujú v obci.