Obecný úrad

kancelária:
Lipovec
ul. Hrabiny 290/11
038 61 Vrútky

Úradné hodiny:
Pondelok: 8:00-12:00 ; 13:00-15:30
Utorok:      NESTRÁNKOVÝ  DEŇ
Streda:      8:00-12:00 ; 13:00-17:00
Štvrtok:    8:00-12:00 ; 13:00-15:30
Piatok:      8:00-12:00

Kontakty:
Starostka obce:
Ing. Dana Petrášková
tel.: 043/ 4 284 335
fax: 043/ 4 301 425
mobil: 0911 898 759
e-mail: starostka@lipovec.sk

Zamestnanci:

tel: Obecný úrad : 0915 710 948

Jana Kašíková
tel.: 043/ 4 222 013  
e-mail: jana.kasikova@lipovec.sk
e-mail: dane@lipovec.sk

Ing.Zuzana Hlinková
tel: 043/ 4 222 013
e-mail: zuzana.hlinkova@lipovec.sk

Beáta Belicová
tel: 043/ 4 301 425
e-mail: beata.belicova@lipovec.sk

Bankové spojenie : 

Všeobecná úverová banka :

IBAN : SK40 0200 0000 0000 1362 3362