Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo na volebné obdobie 2022 – 2026

Zvolení poslanci :

Mgr. Stanislav Buvala, Mgr. Alena Dibalová, Ing. Dušan Ertl, Mgr. Katarína Haneková, JUDr. et PhDr. Katarína Chrenová, Emil Ľudvík, Iveta Vozárová

Zástupkyňa starostky:

JUDr. et PhDr. Katarína Chrenová

Rozdelenie poslaneckých obvodov v obci Lipovec vo volebnom období 2022 – 2026

Mgr. Stanislav Buvala : Hrabiny 261-299, 410, 413

Mgr. Alena Dibalová : Hoskorná, Nová, Váhostav, Budovateľov

Ing. Dušan Ertl : Stará, Pastovník, Dúbravy

Mgr. Katarína Haneková: Hrabiny 229-260, Breziny

JUDr. et PhDr. CHRENOVÁ Katarína : Partizánska, Horná

Emil Ľudvík: I.Čsl. Brigády, Mládeže, Obchodná

Iveta Vozárová : Pod kanálom