VZN č. 5/2013 k miestnym daniam a miestnemu poplatku za komunálne odpady

VZN č. 5/2013 k miestnym daniam a miestnemu poplatku za komunálne odpady

Dátum zverejnenia: 13.12.2013