Rozpočet obce Lipovec na rok 2019, s výhľadom do r. 2021

Dátum zverejnenia: 15.01.2019