Rozpočet obce Lipovec na rok 2018 s výhľadom na roky 2018-2020

Dátum zverejnenia: 14.12.2017