Návrh rozpočtu obce Lipovec na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023

Dátum zverejnenia: 27.11.2020