Návrh plánu kontrolnej činnosti obce Lipovec na I. polrok 2016

Dátum zverejnenia: 27.11.2015