Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania

Obec Lipovec zverejňuje na svojej úradnej tabuli a webovom sídle Informáciu o začatí vyvlastňovacieho konania podľa § 10 ods. 1 a 3 zák. č. 282/2015 Z.z.  

Dátum zverejnenia: 04.11.2022