Zmena harmonogramu vývozu PAPIERA pre rok 2021 – OZNAM

Dátum zverejnenia: 09.02.2021

Obec Lipovec oznamuje občanom, že na základe opakovaných požiadaviek obce a rokovaním s Organizáciou zodpovednosti výrobcov ENVI-PAK a.s. o úprave frekvencie vývozu 1100 l kontajnerov na papier, sa  mení vývoz   PAPIERA    z dvojmesačnej na mesačnú frekvenciu nasledovne : 

vývoz Papier 2021

dátum
mesiac
deň
obec

26
1
Utorok
Lipovec

23
2
Utorok
Lipovec

23
3
Utorok
Lipovec

20
4
Utorok
Lipovec

18
5
Utorok
Lipovec

15
6
Utorok
Lipovec

13
7
Utorok
Lipovec

10
8
Utorok
Lipovec

7
9
Utorok
Lipovec

5
10
Utorok
Lipovec

1
11
Utorok
Lipovec

30
11
Utorok
Lipovec

28
12
Utorok
Lipovec