Zverejnenie informácií o poskytnutých dotáciách z rozpočtu Obce Lipovec na rok 2017

Dátum zverejnenia: 29.03.2017