Záverečný účet Obce Lipovec za rok 2020

Dátum zverejnenia: 01.07.2021