Záverečný účet obce Lipovec za rok 2019

Dátum zverejnenia: 27.05.2020