Zápisnica a uznesenia zo 14. riadneho zasadnutia OcZ Lipovec konaného dňa 24.6.2020

Dátum zverejnenia: 08.07.2020