Zápisnica a uznesenia prijaté na prvom ustanovujúcom zasadnutí Obecného zastupiteľstva Lipovec konanom dňa 18.11.2022

Dátum zverejnenia: 22.11.2022