Zápisnica a uznesenia prijaté na 2.zasadnutí Obecného zastupiteľstva Lipovec konanom dňa 30.11.2022

Dátum zverejnenia: 09.12.2022