Zápisnica a prijaté uznesenia z 28. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 15.12.2021

Dátum zverejnenia: 22.12.2021