Zápisnica a prijaté uznesenia z 20. riadneho zasadnutia OcZ zo dna 31.3.2021

Dátum zverejnenia: 12.04.2021