VZN č.2/2014 o poskytovaní dotácií právnickým a fyzickým osobám, ktoré zabezpečujú voľno časové aktivity pre deti a mládež na území a mimo územia obce Lipovec (zrušené)

VZN č.2/2014  o poskytovaní dotácií právnickým a fyzickým osobám, ktoré zabezpečujú voľno časové aktivity pre deti a mládež na území a mimo územia obce Lipovec (zrušené)

Dátum zverejnenia: 19.02.2014