Výzva na predkladanie ponúk „Požiarna zbrojnica I. etapa“

  
 
 
 
Názov zákazky:                      „Požiarna zbrojnica I. etapa – Lipovec“
Realizovaná v :                        elektronickom nástroji EVOSERVIS verzia 1. 0 (ďalej len EN EVOSERVIS)
Evidovaná v:                           EN EVOSERVIS  pod ID číslom  6532403905
Prístup k podkladom:               na  webovej adresewww.evoservis.sk/jktina/  alebo www.evoservis.sk
 
Zadanie a  prílohy potrebné na vypracovanie ponuky sú k prevzatiu dostupné  v EN EVOSERVIS pri zákaze evidovanej pod ID číslom  6532403905.
 
Doplňujúce informácie:

Neregistrovaný  záujemca/uchádzač v EN  EVOSERVIS  vyplní registračný formulár na webovej adrese www.evoservis.sk/jktina/  alebo  www.evoservis.sk. Registrácia je bezplatná.
Po vykonanej registrácii  budú záujemcovi/uchádzačovi zaslané prístupové údaje do systému EVOSERVIS (meno a heslo) na email uvedený v registrácií.
Registrovaný uchádzač v EN EVOSERVIS sa neregistruje. Na prihlásenie do systému používa prístupové údaje, ktoré mu boli už doručené (vygenerované).
Komunikácia   a  výmena   informácií   v procese  verejného obstarávania sa bude  uskutočňovať podľa § 20  ods. 1  zákona o VO  písomne, prostredníctvom elektronických prostriedkov v slovenskom jazyku. Umožňuje sa komunikácia a výmena informácií aj v českom jazyku.
Elektronický prostriedok na komunikáciu,  výmenu informácií vrátane doručovania   v procese verejného obstarávania je určený EN EVOSERVIS.
Komunikácia, výmena   informácií vrátane doručovania medzi verejným obstarávateľom a hospodárskym subjektom  bude  prebiehať výhradne prostredníctvom  komunikačného  rozhrania EN EVOSERVIS.

 
 

Dátum zverejnenia: 25.02.2019