Verejná vyhláška – SSE-D Oznámenie o vykonaní zápisu vecného bremena LV č. 8, č. 47 k.ú. Lipovec

Dátum zverejnenia: 08.08.2016