Verejná vyhláška Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho konania s miestnym zisťovaním

Dátum zverejnenia: 06.12.2021