Upovedomenie účastníkov konania o podaní rozkladu voči kolaudačnému rozhodnutiu č. 07247/2022/SCDPK-23198 zo dňa 23.02.2022

Dátum zverejnenia: 30.03.2022