Účasť poslancov na zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok 2016

Dátum zverejnenia: 30.12.2016