Účasť poslancov na zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok 2015

Dátum zverejnenia: 30.12.2015