Poskytnuté dotácie z rozpočtu obce na rok 2018

Dátum zverejnenia: 15.02.2018