Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na II. polrok 2022

Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva na II. polrok 2022
 
     Zasadnutia obecného zastupiteľstva sa konajú spravidla v stredu, v čase o 16.30 hod. na obecnom úrade v Lipovci , v nasledovných termínoch :
14.9.2022     streda    –   riadne zasadnutie OZ
26.10.2022     streda    –   riadne zasadnutie OZ
             23.11.2022     streda    –   Ustanovujúce zasadnutie OZ
    
     Termíny  jednotlivých zasadnutí  môžu byť podľa potreby  upravené. O presných termínoch ako aj konkrétnych programoch zasadnutí budú poslanci a občania včas informovaní.
 
 
 
 

Dátum zverejnenia: 16.06.2022