Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na I. polrok 2022

 
 

Dátum zverejnenia: 04.01.2022