Oznámenie o začatí územného konania, pozvánka na ústne pojednávanie

Dátum zverejnenia: 05.04.2016