Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva v obci Lipovec a nástup náhradníka

Dátum zverejnenia: 28.02.2023