Oznámenie o utvorení volebného obvodu a o určení počtu poslancov pre voľby do samosprávy obcí 29.10.2022

Dátum zverejnenia: 29.06.2022