Oznámenie o konaní dodatočného stavebného povolenia spojeného s kolaudačným konaním a pozvánka na ústne pojednávanie

Dátum zverejnenia: 14.03.2016