Návrh VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

Dátum zverejnenia: 20.10.2020