Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce pre II. polrok 2021

Dátum zverejnenia: 15.06.2021