Nadstavba a stavebné úpravy MŠ ul. Fr. Partizánov Vrútky- Oznámenie o začatí stavebného konania

Dátum zverejnenia: 07.03.2017