Zmena termínu 30. zasadnutia obecného zastupiteľstva

Dátum zverejnenia: 12.05.2017

Starosta Obce oznamuje zmenu termínu 30. riadneho zasadnutia  Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 15.5.2017 ( v pondelok ) o 16.00 hod.