Zmena predaja mlieka prostredníctvom pojazdného mliečneho automatu

Dátum zverejnenia: 02.11.2016

O Z N A M
Obecný úrad v Lipovci oznamuje občanom, že spoločnosť VKM, s.r.o. Necpaly oznámila  zmenu času predaja surového kravského mlieka a originálne balených mliečnych výrobkov prostredníctvom pojazdného mliečneho automatu.

Predaj sa v obci bude uskutočňovať vždy V SOBOTU, v pravidelných časových intervaloch (okrem sviatkov)

v čase od 09.35 – 09.50 hod.  

na parkovisku pred predajňou COOP Jednota