Zmena CP DPMM – predĺženie trasy linky č. 25. – Oznam

Dátum zverejnenia: 28.09.2022

Obec Lipovec priebežne sumarizovala pripomienky a potreby prepravy občanov našej obce, ktoré následne bezodkladne predkladala na rokovaniach s Dopravným podnikom mesta Martin s.r.o. Na základe rokovaní a posledného vyhodnotenia vyťaženia a efektívnosti linky č. 25.  k 31.6.2022, ako aj na zabezpečenie potrieb cestujúcich linkou č. 25. Dopravný podnik mesta Martin, pristúpil k úprave  dĺžky trasy a   predlžuje trasu linky č. 25  až po DPMM, pričom mení cestovné poriadky s platnosťou od 3.10.2022. I naďalej bude sledovať potreby cestujúcej verejnosti a spolu s obcou Lipovec a ostatnými obcami  bude hľadať riešenia na skvalitňovanie prepravy cestujúcich a prispôsobenia ich potrebám. Cieľom Obce ako aj Dopravného podniku je maximálne využívanie prepravy Mestskou hromadnou dopravou.      
Predĺženie sa týka nasledovných spojov : 

Úprava od 3.10.2022 :

Linka

Spoj

Odchod

Zo zastávky

Predmet

25

23

7:52

Vrútky,žel.st.

predĺženie – premáva z DPMM s odchodom o 07:28

25

29

9:25

Vrútky,žel.st.

predĺženie – premáva z DPMM s odchodom o 08:58

25

35

10:20

Vrútky,žel.st.

predĺženie – premáva z DPMM s odchodom o 09:53

25

39

11:22

Vrútky,žel.st.

predĺženie – premáva z DPMM s odchodom o 10:54

25

43

12:00

Vrútky,žel.st.

predĺženie – premáva z DPMM s odchodom o 11:33

25

93

20:22

Vrútky,žel.st.

predĺženie – premáva z DPMM s odchodom o 19:58

25

101

22:15

Vrútky,žel.st.

predĺženie – premáva z DPMM s odchodom o 22:00

25

26

8:15

T.Kľačany

predĺženie – premáva z DPMM s odchodom o 08:16

25

30

9:00

T.Kľačany

predĺženie – premáva do DPMM s odchodom o 09:04

25

34

9:57

T.Kľačany

predĺženie – premáva do DPMM s odchodom o 10:01

25

38

10:42

T.Kľačany

predĺženie – premáva do DPMM s odchodom o 11:10

25

92

20:10

T.Kľačany

predĺženie – premáva do DPMM s odchodom o 20:11

25

94

20:48

T.Kľačany

predĺženie – premáva do DPMM s odchodom o 20:51

25

102

22:38

T.Kľačany

predĺženie – premáva do DPMM s odchodom o 22:40

25

1

4:45

Vrútky,žel.st.

posun spoja na 4:50 z Vrútok

Cestujúci budú informovaní prostredníctvom vývesiek na autobusových zastávkach a na web stránke www.dpmmartin.sk, www.ubian.sk, www.cp.sk a www.mhdmt.sk.

vyveska_lipovec_smer_mt.pdf 

vyveska_lipovec_smer_tk.pdf