Žiadosť o upozornenie občanov na vybrané ustanovenia zákonov

Dátum zverejnenia: 04.04.2015

Žiadosť o upozornenie občanov na vybrané ustanovenia zákonov.
Správa NP Malá Fatra Vás chce týmto listom požiadať, aby ste upozornili občanov, vzhľadom na značné úhyny rôznych druhov živočíchov, že na Slovensku je vypaľovanie trávy zakázané zákonom NR SR č. 314/2001 Zb. z. o požiarnej ochrane.

Okrem toho pripomíname, že vjazd a státie motorovým vozidlom, skútrom, motorovou trojkolkou alebo štvorkolkou mimo vyznačených miest je zakázané trestným zákonom č. 300/2005 Zb. z., ďalej zákonom č. 326/2005 Zb. z. o lesoch a rovnako aj zákonom č. 543/2002 Zb. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v druhom a vyššom stupni ochrany.