Žiadosť o súčinnosť v súvislosti s výskytom vtáčej chrípky na území SR

Dátum zverejnenia: 15.01.2020

Regionálna veterinárna a potravinová správa Martin žiada chovateľov aj drobnochovateľov vtáctva a hydiny
o zabezpečenie zvýšenej biologickej bezpečnosti z dôvodu výskytu aviárnej influenzy (vtáčej chrípky)

na území Slovenskej republiky. 

 

Bližšie informácie nájdete v prílohe.