ZBER ELEKTROODPADU, PAPIERA A JEDLÝCH OLEJOV

Dátum zverejnenia: 23.04.2017

 
 

 

O Z N A M

Obecný úrad v Lipovci oznamuje občanom, že Firma Brantner Fatra, s.r.o uskutoční v našej obci zber odpadu na parkovisku pred potravinami COOP Jednota nasledovne:

PAPIER a JEDLÉ OLEJE :  dňa 12.5.2017 ( v piatok) v čase o 15.00 hod.

ELEKTROODPAD:  kontajner bude pristavený od cca 09.00 hod dňa 11.5.2017   ( štvrtok )  do 13.00 hod. dňa 12.5.2017  ( piatok )

 

                                                                                                                                      PhDr. Jozef M a d a

                                                                                                                                              starosta obce