Záverečný účet obce Lipovec za rok 2015

Dátum zverejnenia: 19.07.2016