Zápisnica a uznesenia z 24. riadneho zasadnutia Ocz zo dňa 25.8.2021

Dátum zverejnenia: 03.09.2021