Zápisnica a uznesenia z 19. riadneho zasadnutia OcZ Lipovec, zo dňa 10.2.2021

Dátum zverejnenia: 20.03.2021