Zápisnica a uznesenia z 17. riadneho zasadnutia OcZ Lipovec, zo dňa 25.11.2020

Dátum zverejnenia: 14.12.2020