Zápisnica a uznesenia z 1. Ustanovujúceho zasadnutia OcZ zo dňa 4.12.2018

Dátum zverejnenia: 10.12.2018